Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Spørsmål og kommentarer til innkallingen til årsmøte for MP2
Publisert 22.05.2020

Følgende kommentarer, spørsmål og endringsforslag er meldt inn:

Overskuddet på side 3 i Innkallingen var oppført med beløp for driftsresultat og ikke årsresultat, dette er derfor korrigert fra kr 2.696.190,- til 2.706.674,-. Beløp overført til vedlikeholdsfond og egenkaptial var korrekt. Tekst i årsmeldingen fra styret på side 6 var korrekt og samsvarer med årsregnskapet. Innkallingen som ligger på vår hjemmeside er oppdatert med korrekt beløp på side 3.

Valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen
Valgkomiteens forslag til 3 styremedlemmer er gjenvalg på; 

  • Tom Erik Nyborg, 50 år, bachelor i bank og finans med påbygging innen bla. prosjektledelse. Har jobbet i bank siden 1996, og jobber i dag som avdelingsleder. Ble valgt som styremedlem i MP2 i 2018, tidligere mangeårig erfaring fra styret i borettslaget han bodde før. 

  • Knut Martin Persson Lippert, 27 år, utdannet byggingeniør v/ Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg i tillegg til befalsutdannelse fra Forsvaret og kurs i prosjektledelse fra BI. Jobber som prosjektingeniør i Veidekke Bygg hvor han har arbeidsoppgaver som går ut på å følge opp entreprenører og arbeid som gjennomføres på byggeplass. Har vært styremedlem i MP2 siden 2018 og tidligere vært styremedlem i diverse studentorganisasjoner.

  • Anne Thorvaldsen, 37 år, utdanning; 1 år ved International College of Management i Sydney, 4 år i Lektor og Adjunkt programmet ved UiO. Er i dag faglærer og kontaktlærer ved Spikkestad Ungdomsskole (de siste 9 årene). Ble valgt som styremedlem i MP2 i 2018, tidligere varamedlem i et sameie i Oslo. Har i tillegg hatt diverse stillinger som tillitsvalgt og verneombud i tidligere jobber.

Styreleder Elisabeth Fjeld (økonom/controller) og styremedlem Kjersti N. Haugen (jurist) er ikke på valg.

Det er kommet inn forslag på en ny kandidat (benkeforslag):

Mitt navn er Daniel Teigland og jeg er 24 år gammel. Jeg bor for tiden i Oslo hvor jeg nå er ferdig med en bachelor i Forretningsjus og økonomi. Av relevant erfaring så jobber jeg deltid som kunderådgiver i bank og er straks på mitt tredje år i denne jobben. I tillegg har jeg vært styremedlem i 2 år(17-19) i blokken jeg bor i med sine 600 beboere. Jeg måtte slutte som styremedlem da jeg skal flytte ut av blokken i år. Jeg ønsker å komme med i styret eller i valgkomiteen i MP2 da jeg ønsker å bidra til fellesskapet i sameiet.


Det vil derfor bli oppført 4 kandidater som styremedlemmer og 3 kandidater for valgkomiteen for avstemning, du som eier skal da stemme på 3 av styremedlemmene og 2 av representantene for valgkomiteen. De tre styremedlemmene og de to i valgkomiteen med flest stemmer blir valgt. 

Det er nå åpnet for avstemning på sakene til årsmøte. Logg deg inn på vår hjemmeside
: https://www.marienlystpark2.no/

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Drammen

Onsdag
°C
Torsdag
°C
Fredag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Chr. Smithsgate 12A og 12B, Danvikgata 16, Marienlystgata 6 og 8
3045 Drammen